4254 Nyíradony Kossuth utca 38 +36 52 203 249 delnyirsegleader@gmail.com

Bemutatkozás

Egyesületünk az Agrárminisztérium megbízásából az Európai Unió LEADER vidékfejlesztési programjával kapcsolatban irodát működtet, illetve több dologban is segítséget nyújt a helyi szereplőknek: felkészíti a pályáztatásra, tájékoztatókat, fórumokat tart, projekt előkészítést végez a támogatott intézkedéssekkel kapcsolatban, illetve támogatási kérelmek összeállításánál segítséget nyújt a projektgazdáknak. 

Az Egyesületünket jelenleg több, mint 180 tag alkotja, melyek között önkormányzatok, vállalkozások, illetve civil szervezetek is szerepelnek. Megalakuláskor a térséget jellemző legfontosabb problémák megoldási lehetőséginek összegyűjtéséből készítették el a Helyi Fejlesztési Stratégiát, amelynek vezérgondolata, hogy tevékenysége hozzájáruljon a térség fenntartható fejlődéséhez. Ezt olyan módon kívánja megtenni, hogy feltérképezi adottságait, feltárja lehetőségeit, felméri igényeit, erre alapozva kitűzi a célokat, megfogalmazza a térségi prioritásokat. Egyfajta bizalmon alapuló kapcsolatokat kívántak kialakítani a településekkel és az ott tevékenykedő önkormányzati, civil, vállalkozó szférával. 

A LEADER Programban a munkaszervezetünk alapvető szerepet játszik: lebonyolítja, illetve koordinálja a Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) megvalósítását, tanácsadási szolgáltatás nyújt az ügyfeleknek, projektötletek alapján projekteket generál és készít elő, előkészíti a Helyi Bíráló Bizottság (HBB) üléseket, ahol a beérkezett és felülvizsgált Támogatási Kérelmekről hoznak döntést, illetve ellátják ezen Bizottság döntés kapcsán felmerülő adminisztratív feladatokat.