4254 Nyíradony Kossuth utca 38 +36 52 203 249 delnyirsegleader@gmail.com

Használati Feltételek

 

A folyamatos műszaki fejlesztések és a vonatkozó jogszabályi környezet változásai miatt az itt közölt Használati feltételek időről-időre módosulhatnak és/vagy kiegészülhetnek. Ezért kérjük, hogy honlapunk meglátogatása előtt mindig tekintse át a Használati feltételeket, és vegye figyelembe az időközben történt módosításokat és kiegészítéseket.

 

Bevezető

Ezt a honlapot a Dél-Nyírség, Erdőspuszták LEADER Egyesület (4254 Nyíradony, Árpád tér 1.) üzemelteti. Noha a honlapon található harmadik személyekre vonatkozó információkat a legnagyobb gonddal állítottuk össze, az információk hiánytalansága és hibátlansága nem garantálható. A honlapon előforduló hibákkal kapcsolatban az Egyesület nem vállal felelősséget. A honlapon található, jövőre vonatkozó információkat legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint közöljük. Az Egyesület tényleges eredményei azonban jelentős mértékben eltérhetnek ezektől a jövőre vonatkozó állításoktól, mivel az elért eredmények az Egyesület által esetenként nem befolyásolható piaci és makro-ökonómiai tényezők egész sorától függenek. A jövőre vonatkozó állítások módosítására vonatkozó, törvény által előírt kötelezettségek betartásán túl az Egyesületnek nem áll szándékában a honlapon található, jövőre vonatkozó állításokat folyamatosan frissíteni.

A honlap használatával a látogatónak korlátozás illetve fenntartás nélkül elfogadnia a honlapra vonatkozó alábbi általános használati feltételeket.

 

A Honlap Használatának Általános Feltételei

 

1. Szerzői jog

A honlap oldalai (azok tartalma, szerkezete) szerzői jogvédelem alatt állnak. A szerzői jogvédelem kiterjed különösen a sokszorosításra, adaptációra, fordításra, más adathordozón történő tárolásra és feldolgozásra ideértve az elektronikus tárolást vagy feldolgozást is. Az oldalak részben vagy egészben történő felhasználása csak a Dél-Nyírség, Erdőspuszták LEADER Egyesület előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. Bármilyen információ, adat sokszorosítása, és különösen a szövegek vagy azok részeinek, illetve a képanyagoknak a felhasználása (az Egyesület sajtófotók kivételével), vagy bármilyen más célú használata és terjesztése csak az Egyesület előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. A terjesztés és sokszorosítás jogával az Egyesület rendelkezik.

Az Egyesület sajtófotói csak kiadványszerkesztés céljára használhatók fel. Az Egyesület sajtófotók kiadványszerkesztés céljára történő sokszorosítása és/vagy elektronikus módosítása esetén a következőképpen fel kell tüntetni a szerzői jogot: „© [év] Dél-Nyírség, Erdőspuszták LEADER Egyesület Minden jog fenntartva.” Az utánnyomás díjmentes, az anyagokról azonban irattározás céljára másolatot kérünk.

© 2022 Dél-Nyírség, Erdőspuszták LEADER Egyesület, Nyíradony. Minden jog fenntartva.

 

2. Védjegyek

A honlap oldalain megjelenő Dél-Nyírség, Erdőspuszták LEADER Egyesület logója külső megjelenése Dél-Nyírség, Erdőspuszták LEADER Egyesület tulajdona. Ezeknek a az illetéktelen használata vagy bitorlása kifejezetten tilos, és a szerzői jogról, az egyéb szellemi tulajdonjogokról és a tisztességes piaci versenyről szóló jogszabályokba ütközik.

 

3. Harmadik személy honlapjára vonatkozó jognyilatkozat

  1. A honlap lapjai más, harmadik személy által üzemeltetett honlapokhoz vezető linkeket (azaz „hyperlinkeket”) tartalmaznak. Ezeknek a honlapoknak a tartalmát a Dél-Nyírség, Erdőspuszták LEADER Egyesület nem ismeri. Az Egyesület mindössze lehetővé teszi ezeknek a honlapoknak az elérését, tartalmukért azonban semmilyen felelősséget nem vállal. A harmadik személy által üzemeltetett honlapokra vezető linkek célja e honlapok megtalálásának a megkönnyítése, az ezeken az oldalakon található állítások nem tőlünk származnak. Különösen nem vállalunk felelősséget az ezeken az oldalakon előforduló esetleges törvénysértésekért vagy harmadik személy jogainak megsértéséért.
  2. Az Egyesület honlapjáról hyperlinkeken keresztül elérhető honlapokért kizárólag az adott honlap tulajdonosa felel.
  3. Az Egyesület nem vállal felelősséget a hyperlinken keresztül elérhető oldalakon előforduló jogsértésekért, beleértve a szerzői jog, védjegyhez fűződő jog, egyéb szellemi tulajdonhoz vagy személyhez fűződő jog sérelmét.

 

4. Általános jognyilatkozat

Az Dél-Nyírség, Erdőspuszták LEADER Egyesület honlaphasználattal összefüggő kártérítési felelőssége – a kár okától függetlenül – csak a szándékosan vagy súlyos gondatlanság által okozott károkra korlátozódik. Az Egyesület szerződéses kötelezettségének súlyos megszegése következtében beálló kötelező kártérítési felelőssége esetén a kártérítés teljes összege az előre látható károkra korlátozódik. 

Az Egyesület mindent megtesz annak érdekében, hogy az Egyesület honlapjai vírusmentesek legyenek, a teljes vírusmentesség azonban nem garantálható. Ezért ajánljuk, hogy dokumentumok vagy adatok letöltése előtt mindenki gondoskodjon a megfelelő vírusvédelemről (pl. vírusirtó használatával).

Az Egyesület nem garantálja, hogy az Egyesület honlapján kínált szolgáltatások hiányosságoktól vagy hibáktól mentesek, illetve mindig elérhetők.

 

5. Előrejelzések és szándéknyilatkozatok

A honlapon található, jövőre vonatkozó állításokat legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint fogalmaztuk meg. Az Egyesület tényleges eredményei azonban jelentős mértékben eltérhetnek ezektől a jövőre vonatkozó állításoktól, mivel az elért eredmények az Egyesület által esetenként nem befolyásolható piaci és makro-ökonómiai tényezők egész sorától függenek. A jövőre vonatkozó állítások módosításával kapcsolatos, törvény által előírt kötelezettségek betartásán túl az Egyesület nem áll szándékában a honlapon található, jövőre vonatkozó állításokat folyamatosan frissíteni.

 

Vegyes rendelkezések

Az itt közölt Általános használati feltételekre és azok értelmezésére a magyar jog irányadó. Az alkalmazandó jog által megengedett mértékben a honlapunkkal kapcsolatos valamennyi vita eldöntésére valamely magyar bíróság illetékes. Amennyiben az Általános használati feltételek bármely rendelkezése érvénytelen, vagy azzá válik, az nem érinti a fennmaradó rendelkezésék érvényességét.